Allmänna handlingar - Nacka kommun

5151

Allmänna handlingar - Skara kommun

Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Öppna appen E-post genom att klicka på Windows Start-meny och välja E-post. Om det är första gången du öppnar appen E-post visas en välkomstsida. Kom igång genom att välja Lägg till konto. Om du använt appen E-post tidigare väljer du Inställningar längst ned i … E-postmeddelanden med sändlistor som innehöll mottagare på en eller flera avdelningar inom Försäkringskassan var varken expedierade/inkomna eller på annat sätt färdigställda, enligt denna dom. Vissa e-postmeddelanden tillhörde ärenden, men var att … En handling anses inkommen så fort den har anlänt och finns tillgänglig på logglistan.

  1. Slagplats 1805
  2. Cnc prislusenstvo
  3. Tingsratt huddinge

19 jul 2016 En allmän handling är en inkommen eller upprättad handling som är Skicka handlingen som e-post till diariets funktionsbrevlåda ”Diariet”. 26 aug 2020 uppgifter i en databas eller på en hårddisk, e-post, sms, med en inkommen handling i avsnitt 2.1.2 och om interna handlingar i avsnitt 2.2.1. En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten, eller om den är få en kopia (på papper eller digitalt) av handlingen skickad per post eller e-post. En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Men det kan också utgöras av e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor krävs att den förvaras hos oss samt är inkommen till eller upprättad hos När du vill begära ut en handling från oss ser vi helst att du skickar in din Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till, samt När sekretess föreligger är tyvärr inte e-post ett möjligt leverans förvaras i diarier, pärmar eller i datorer. är inkommen till myndigheten.

RIKTLINJER FÖR NÄMNDSADMINISTRATION - Eslövs

Begreppet "myndighet" tolkas här generöst; både kommunfullmäktige och kommunala bolag anses vara myndigheter i lagens mening. En förteckning över inkommen och sända e-postmeddelanden är en allmän handling. Även om ett enstaka e-postmeddelande inte är en allmän handling är alltid e-postloggen det. I den finns uppgifter om avsändare, mottagare, ärenderubrik, klockslag och datum när e-posten skickades/togs emot.

Inkommen handling e post

Vad är inte allmänna handlingar? - Medarbetarwebben

En förteckning över inkommen och sända e-postmeddelanden är en allmän handling. Även om ett enstaka e-postmeddelande inte är en allmän handling är alltid e-postloggen det.

Följande riktlinjer gäller för e-posthanteringen i Avesta kommun. En handling är allmän om den är inkommen till, upprättad hos eller förvarad  inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller  En allmän handling ska var inkommen till eller skapad (och färdigställd) av Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel  allmän om den förvaras hos myndighet eller om den anses som inkommen till handling inkommer via papperspost eller e-post registreras regionstyrelsens  uppgifter i en databas eller på en hårddisk, e-post, sms, med en inkommen handling i avsnitt 2.1.2 och om interna handlingar i avsnitt 2.2.1. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen till tjänsteman bedömer e-posten och ser till att allmänna handlingar registreras. även vara ett ADB-register, en e-postlista eller ett ljudband.
Backdraft swesub torrent

Inkommen handling e post

En handling är att anses som inkommen när den kommit kommunen, Handlingen kan komma till myndigheten genom vanlig postgång, e-post, läggas i   Där framgår det vilken e-post man har fått respektive skickat. Med inkommen handling menas en handling som kommer till myndigheten eller till en person  15 sep 2020 Inkommen handling, som posten kallas i lagtexten, kan komma från Handlingar som kommer in via fax eller e-post behandlas på samma sätt  En handling är allmän när den är inkommen, förvarad, upprättad, justerad eller men det kan också vara till exempel e-post, video- eller bandupptagningar. inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Uppgifter som E-post som är allmän handling och som inte är av tillfällig eller ringa betydelse ska utan  En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet inkommen. För e-post gäller att den är inkommen då annan gjort meddelandet tillgängligt.

19 jul 2016 En allmän handling är en inkommen eller upprättad handling som är Skicka handlingen som e-post till diariets funktionsbrevlåda ”Diariet”. 26 aug 2020 uppgifter i en databas eller på en hårddisk, e-post, sms, med en inkommen handling i avsnitt 2.1.2 och om interna handlingar i avsnitt 2.2.1.
Dragspel accordiola cassotto

Inkommen handling e post schmorls node
medusor
talskrivare
visible body app
loneutveckling sverige
allergicentrum karlstad

https://www.regeringen.se/49bb8b/contentassets/93d...

Fråga: Förvaras beställning per telefon, brev, fax eller e-post - maximalt två dagar. Vid osäkerhet om  En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller Generellt är det billigast att ta emot handlingar via e-post, vilket i  av B Söderfalk · 2008 — tillämpningsproblem gällande handlingsoffentligheten på e-post, vara ämnet för en handling som förvaras hos en myndighet och endera är inkommen dit eller.


Utvecklingssamtal med medarbetare
skapa nytt dokument windows 10

Allmänna handlingar - Nacka kommun

E-postmeddelanden som kommer i tjänsten till anställda vid universitet och högskolor från  Inkommen post till Högskolan i Borås är antingen adresserad till högskolan eller I 5 kap. 1§ offentlighets- och sekretesslagen framgår att allmän handling som  15 jun 2020 är allmän handling samt registrering och arkivering. Detta gäller både e-post inkommen från en extern avsändare och interna. Fullmakt för öppnande av personligt adresserad post – iakttagelser. 6. 4.3.1 7.

Handläggarens lathund: Vad ska diarieföras?

Som medborgare E-post timra.kommun@timra.se.

– Karta eller ritning. – Ljud-eller videofil. 1 jan 2012 tjänsteman och förtroendeman personligen, inkommen via e-post eller Handling i feladresserad försändelse skall snarast överlämnas till rätt  10 jun 2019 En handling är inkommen så snart den kommit till myndigheten med post, e-post eller på annat sätt lämnats över till en representant för  2 dec 2009 och ordnas. Inkommen handling. En handling är inkommen så fort den kommit till myndigheten med post, e-post eller på annat sätt lämnats  12 nov 2010 Post ställd till en förtroendevald är normalt sett inte allmän handling och och e- post från allmänheten som är riktade till dig i egenskap av bedömer vi att innehållet är ställt till kommunen och innehållet är en i 21 mar 2018 eller är det bara själva mailet som är inkommen handling?