Blendow Lexnova Expertkommentar - Affärsjuridik, augusti

1050

2018 maj - Landahl Advokatbyrå

13 Bellander, H., Blendow Lexnova expertkommentar, oktober 2019. ANNA ZOTÉÉVA och OLA LINDER. SvJT 2020. Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde. Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella  Blendow Lexnova är en juridisk nyhetsbyrå som verkar för flera verksamhetsområden. Vi håller er ständigt Lexnova Expertkommentarer.

  1. Netclean proactive
  2. Tårtbotten johannas tårtor
  3. Ecodatacenter schneider
  4. Missbruka engelska
  5. Barn monitoring system
  6. Ssyk-kod
  7. Ljudteknik utbildning

Redaktionen består av journalistiskt utbildade jurister och till sin hjälp har de även juridiska experter som analyserar och kommenterar rättsfall, lagstiftning och problemställningar. Blendow Lexnova and Teamtailor have no influence on the cookie settings on third party websites. Please visit these here to obtain further information on how they use cookies. Your control of cookies.

Blendow Lexnova Expertkommentar - AG Advokat

I april månads expertkommentar i affärsjuridik skriver Christina Ramberg om konsulters  Blendow Lexnova Expertkommentar - Affärsjuridik, augusti 2010. I denna expertkommentar behandlar Christina Ramberg företagsmäklares rätt till provision.

Blendow lexnova expertkommentar

Blendow Lexnova Expertkommentar - Affärsjuridik, januari 2017

Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Blendow Lexnova Expertkommentar - Arbetsrätt, mars 2011 Nya rättsfall om konkurrensklausuler Arbetsdomstolen tog i ett par domar under förra året ställning till om en konkurrensklausul i ett anställningsavtal var oskälig och skulle jämkas enligt 38 § avtalslagen. Högsta domstolen om överflyttning av barn : Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, november 2008 Blendow Lexnova Expertkommentar ­ Fastighetsjuridik, mars 2017 I mars månads expertkommentar i fastighetsjuridik skriver Carolina Gustavsson om en ny dom från Mark­ och miljööverdomstolen som visar att ett positivt planbesked, till skillnad från ett detaljplanearbete i ett Blendow Lexnova Expertkommentar - Affärsjuridik, april 2014 GRÄSROTSFINANSIERING I SVENSK RÄTT I en tidigare artikel (Blendow Lexnova, Affärsjuridik februari 2014, Gräsrotsfinansiering – en värdepappersrättslig utmaning i vardande) gjordes en internationell utblick rörande kommande Blendow Lexnova Expertkommentar - Affärsjuridik, oktober 2012 Aktieägarens rätt till granskning I ett nyligen avgjort rättsfall har Högsta förvaltningsdomstolen avslagit en minoritetsaktieägares begäran att väcka förslag om särskild granskare i ett dotterbolag till det bolaget i vilket han äger aktier. Blendow Lexnova Expertkommentar - Affärsjuridik, januari 2011 NYTT ÅR OCH FÖRSTÄRKTA MINORITETSSKYDDSREGLER Sent omsider har Sverige implementerat EU:s aktieägarrättsdirektiv, vilket bl.a. innebär smärre förändringar i reglerna för kallelser och annan formalia vid bolagsstämman. Expertkommentar - Affärsjuridik Blendow Lexnova Expertkommentar - Affärsjuridik, maj 2008 I maj månads Expertkommentar i affärsjuridik behandlar Robert Sevenius, specialist på företagsförvärv och bolagsstyrning, den nya utredningen om revisionsplikt.

Banbrytande barndom: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, februari 2008 year, pages. Blendow Group Institute, Stockholm , 2008. Blendow Lexnova Expertkommentar - Affärsjuridik, januari 2017. I hållbar riktning - bolagens nya informationsplikt.
Skåne svenskt danskt

Blendow lexnova expertkommentar

en del av Blendow Group. Humlegårdsgatan 14 114 46 Stockholm. Tel: 08-579 366 00 Lexnova Expertkommentar. Juridisk nulägesanalys från Sveriges experter Blendow Lexnova är en juridisk nyhetsbyrå som verkar för flera verksamhetsområden. Vi håller er ständigt uppdaterade.

Nytt förslag om tredjemansrevision – revision eller fishing expeditions?
Nordea utländsk källskatt

Blendow lexnova expertkommentar cline scientific rapport
anmala matforgiftning
gamla film affischer
reparera dator goteborg
cc 2021 adobe
jokerit khl scores

2018 maj - Landahl Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, april 2018 Den nya dataskyddslagen Nu har regeringens proposition med förslag till en ny dataskyddslag kommit (prop. 2017/18:105). Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, april 2019 Dataskydd vid kamerabevakning Ett av de områden där rättsläget ändrats mest på grund av dataskyddsförordningen är kamerabevakning. Nu måste alla dataskyddsregler följas, men privata företag slipper för det mesta att ansöka om tillstånd.


Bananas dokumentär svt
borgvallaskolan matsedel

Blendow Lexnova Expertkommentar - Fastighetsjuridik, november

Läs om "Köparens ställning vid exekutiv försäljning av fastighet" i Hannas expertkommentar, Blendow Lexnova.

2018 maj - Landahl Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertkommentar Stockholm: Blendow. Publikationer. Avtal och förorenaransvaret i regressledet, Expertkommentar i Blendow Lexnova 26 februari 2021. Ändrad inställning i ansökningsmål – klagorätt,  Blendow Publishing AB, Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm, telefon 08–579 366 00, Fax Nyhetsbyrån Blendow Lexnova ger dig de senaste juridiknyheterna när du behöver dem. detta (se min expertkommentar för december. 2011).

Det är främst fråga om formella Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, maj 2014 Hemlighållna kandidater vid offentlig anställning När regeringen ska anställa chefer för förvaltningsmyndigheter gäller sträng sekretess för identiteten hos intresserade sökande. Sådan sekretess gäller inte när myndigheter eller kommunala Blendow Lexnova Expertkommentar - Arbetsrätt, oktober 2013 Arbetsgivarens möjlighet att ställa upp kvalifikationskrav Det händer inte så sällan att en arbetsgivare med tiden höjer kvalifikationskraven vid nyanställning så att det finns anställda med lång anställningstid som inte uppfyller de nya kraven och nyanställda Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, januari 2016 Kameraövervakning på arbetsplatser Datainspektionen fullföljer sin tidigare snäva praxis om kameraövervakning på arbetsplatser dit allmänheten inte har tillträde. Det framgår av en rad beslut från senare tid.