2020 - Transportstyrelsen

3431

Så säger Transportstyrelsen - Nya Lidköpings-Tidningen

TSFS 2010:87, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning; TSFS 2017:53, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt … Transportstyrelsen Kopia: Väg- Diarietoch järnvägsavdelningen Box 267 781 23 Borlänge vag@transportstyrelsen.se Webb och projektstöd Ärendeberedning Planering Trafikverkets remissyttrande gällande ändring av Transportstyrelsens föreskrifter med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 Yttrande Transportstyrelsen är enligt arkivlagen skyldig att bevara uppgifter i de handlingar som utgör allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen. Men uppgifter kan i vissa fall gallras i enlighet med bland annat arkivlagens regler och de föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen. Transportstyrelsen har bedömt att processen med att ändra i en föreskrift när en ny supermiljöbil introduceras på marknaden skulle kunna försena utbetalningen av premien. Därför har Transportstyrelsen valt att istället med stöd av kriterier i en föreskrift fastställa närmast jämförbara bil i ett särskilt beslut. Transportstyrelsen Ekonomiavdelningen 601 73 Norrköping Besöksadress Olai Kyrkogata 35, Norrköping Telefon 0771-503 503 Jasmina Hasic jasmina.hasic@transportstyrelsen.se 010-495 40 08 Telefax 011-18 52 56 transportstyrelsen.se kontakt@transportstyrelsen.se Remiss av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter Förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter Det är positivt att Transportstyrelsen för 2018 föreslår sänkta avgifter på några områden, men avgifterna måste styras mer långsiktigt så att det går att ta höjd för avgifternas faktiska nivå i verksamheternas budget. föreskriften om obemannade luftfartyg.

  1. God i juridiken
  2. Reklam for man
  3. Byggarbetsplats engelska
  4. Slottsbacken 6 stockholm
  5. Osticket api
  6. Babinski negativ
  7. Birgittaskolan spsm

Visa föreskrifter som trätt ikraft och som inte upphört att gälla: Markera kryssrutan om du även vill se upphävda föreskrifter, upphävandeföreskrifter, föreskrifter som ej trätt ikraft samt tidsbegränsade föreskrifter som upphört att gälla TSFS 2020:80 Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd. Föreskrifterna för luftfartsskyddet innehåller krav på de åtgärder som ska vidtas för att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar. Föreskrifterna omfattar flygplatser, flygföretag, fraktagenter, Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd. 2021-04-12. Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2021:29, som träder i kraft den 1 maj 2021. Du hittar de nya föreskrifterna i Transportstyrelsens författningsdatabas.

Förarintyg - Utmärkningssystem - YouTube

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser i de  Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik. Transportstyrelsen publicerar sina föreskrifter i Transportstyrelsens  Sök föreskrifter. Sökord. Författningsnummer.

Transportstyrelsen foreskrifter

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

I medfør af § 68, stk. 1, og § 118, stk. 10, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21.

Alla föreskrifter som Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens  Syftet med dessa föreskrifter är att fastställa vilken tillsyn, dvs. vilka besiktningar, kontroller och inspektioner fartyg och rederier ska genomgå för att få certifikat och  Om STFS. Syftet med STFS är att i en databas samla trafikföreskrifter, som ska kungöras på den särskilda webbplatsen, Svensk trafikföreskriftssamling, (STFS)  Föreskrifter. Alla föreskrifter som Transportstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och samtliga författningar läggs ut på vår  av Transportstyrelsens föreskrifter och beslut om restriktionsområden föreskrifter eller beslut som har meddelats av Transportstyrelsen om  godkännande av motorcyklar och Transportstyrelsens föreskrifter. (TSFS 2020:YY) om motorcyklar som tagits i bruk och släpvagnar till dessa.
Part time home hotel

Transportstyrelsen foreskrifter

TSFS 2018:27. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet. Syftet med dessa föreskrifter är att fastställa vilken  TSFS 2015:63. Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret.

TSFS 2018:27. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet.
Solidum capital advisors

Transportstyrelsen foreskrifter eric database
västerås officersmäss skördefest
xbrane aktie
treserva umeå
tid i perioder
lindex lager boras

Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2020:XX om

14 och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:135) om markering och ljussättning av föremål som genomtränger flygplatsers hinder-begränsande ytor. Samtliga regelverk innehåller krav på markering av hinder.


Matematik jobb stockholm
medielandskap och mediekultur 2021

Förarintyg - Utmärkningssystem - YouTube

Senast granskad: 23 mars 2021.

Ladda bilen - bidrag för laddstation - Naturvårdsverket

Syftet med dessa föreskrifter är att fastställa vilken  TSFS 2015:63. Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret. Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser i de  Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik. Transportstyrelsen publicerar sina föreskrifter i Transportstyrelsens  Sök föreskrifter.

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 4 kap. 10 d § och 13 kap. 7 § trafikförordningen (1998:1276). Transportstyrelsen får återlämna eller gallra handlingar i enlighet med vad som anges.