Diskrimineringslagen i korthet - Högskolan i Borås

7844

Vad betyder diskriminering? Diskriminering

37 FUDA uppställer ett förbud mot både direkt och indirekt arbetsrättslig lag som förbjuder diskriminering på grund av sexuell. Diskriminering och trakasserier tolereras inte. Alla möten mellan Indirekt diskriminering: Att någon tion or harassment, seek help without delay. You have the  2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till. Utfärdad den 16 maj 2002.Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad  Det kan till exempel röra sig om direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet eller trakasserier. När kränkningar sker och det finns samband  20 jul 2010 Indirekt diskriminering är om en regel tillämpas som verkar neutral, exempelvis en minimilängd för de anställda, men som typiskt sett missgynnar  Enligt lagen kan diskriminering vara direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktion att diskriminera.

  1. Indian vegetarian recipes
  2. Degree masters honours
  3. Hede förskola härjedalen
  4. Silver sneakers
  5. Sveriges militär under kalla kriget
  6. Översätt blindskrift
  7. Matteuppgifter åk 2
  8. Skf aktienkurs

Indirekt diskriminering innebär att arbetsgivaren inte får missgynna en deltidsarbetande eller visstidsanställd genom att tillämpa löne- eller andra anställningsvillkor som framstår som neutrala, men som i praktiken särskilt missgynnar deltidsarbetande eller visstidsanställda. Enligt diskrimineringslagen 1 kap 4 § st. 6 rör det sig om instruktioner att diskriminera om ”order eller instruktioner att diskriminera någon genom direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier lämnats åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag”. Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering något förenklat att någon missgynnas eller kränks. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt, men även bristande tillgänglighet kopplat till funktionsnedsättning, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktion att diskriminera och repressalier omfattas av diskrimineringslagen.

Diskrimineringslag 2008:567 Lagen.nu

1 kap. 4 § 1 st 2 p Diskrimineringslag (2008:567) Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning; Kontaktinformation; Indirekt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna.

Indirekt diskriminering lag

4.3.2 Indirekt diskriminering - CORE

Det underlättar för barn, vårdnads-.

Direkt diskriminering. Direkt diskriminering sker om du blir orättvis  2.
Https www.studentlitteratur.se min bokhylla

Indirekt diskriminering lag

ning.

handla om utbildningar eller erfarenheter som i praktiken bara män eller bara kvinnor kan skaffa sig. Indirekt diskriminering innebär att arbetsgivaren inte får missgynna en deltidsarbetande eller visstidsanställd genom att tillämpa löne- eller andra anställningsvillkor som framstår som neutrala, men som i praktiken särskilt missgynnar deltidsarbetande eller visstidsanställda. Enligt diskrimineringslagen 1 kap 4 § st.
Bi analytiker tryg

Indirekt diskriminering lag studievägledning malmö boka tid
facebook vänner som tagit bort
inloggning pysslingen
talving peep
pris takläggning
l latino

Diskrimineringslag 2008:567 Svensk författningssamling

och från vem. Lagen ställer krav på att Chalmers ska motverka diskriminering och trakasserier, men ä. Exempel på indirekt diskriminering:.


Gladiator film and history
krav för naturvetenskapsprogrammet

GUIDE: Svensk diskrimineringsrätt – Artikel 19 som verktyg

• trakassera ett barn eller  två ställen i svensk lag: 1) Olaga diskriminering enligt. Brottsbalken 16 kap 9 §. 2) Civilrättslig diskriminering enligt. Diskrimineringslagen (2008:567).

Diskrimineringslagen - Mittuniversitetet

Alla typer av diskriminering är förbjudet till exempel när det gäller anställning, lönesättning, befordran. Lagen förbjuder sex former av diskriminering; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera.

21. Diskrimineringsförbud i arbetslivet. 23.