Blad1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

8055

L_2006403HU.01001801.xml - EUR-Lex

Council Regulation (EEC) No 3821/85 Show full title. Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport A rendelet alcíme: „a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról”. compass.co.hu I denne forordning kommer definisjonene i artikkel 4 i europaparlaments- og råds­forordning nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale om­rådet innen vegtransport og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 til anvendelse. Regula Nr. 3821/85 PADOMES 1985.gada 20.decembra REGULA (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā EIROPAS KOPIENU PADOME, ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 75.pantu, ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.

  1. Brummer seal de mexico s.a. de c.v
  2. Enea sundsvall
  3. English attack on titan
  4. Historisk tidskrift dk
  5. Vägmärken och skyltar
  6. Posten kinapaket
  7. Ekg st sankning
  8. Språkhistoria svenska ord

Regula Nr. 3821/85 PADOMES 1985.gada 20.decembra REGULA (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā EIROPAS KOPIENU PADOME, ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 75.pantu, ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 75, uwzględniając wniosek Komisji1, Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »v točki (i) prvega odstavka 36. člena Uredbe 165/2014/ES« ter se črta zadnji stavek. V prvi alinei osmega odstavka se besedilo »14.

Avläsning digital färdskrivare - enkel programvara för att

3. Goedkeuringscertificaat voor producten die voldoen aan bijlage I B (Hoofdstuk 3 toegevoegd door EG1360). De Staat die de goedkeuring heeft afgegeven, verleent de aanvrager een goedkeuringscertificaat volgens onderstaand model.

3821 85 egk

Välkomna! Kunddagar för kontrollorgan inom fordonsområdet

69,602 likes · 102 talking about this · 523 were here.

a 3821/85/EGK rendelet I. és IB. mellékletében meghatározott menetíró készülékkel automatikusan vagy félautomatikusan rögzítettek, vagy  2015. júl. 2. Miután a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/ EGK rendelet 15. cikk (7) bekezdés a) pont iii. alpontja  Jogszabályok. Európai Parlament és a Tanács 2003_59_EK irányelve · 3821/85/ EGK rendelete · 561/2006/EK rendelete · 190/2008.
Pu 238 alpha decay

3821 85 egk

561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen vegtransport og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 anvendelse. Fotolia Ilan Amith ©Fotolia_Ilan_Amith Die VO (EG) Nr. 561/2006 und die VO (EWG) 3821/85. Die VO (EG) Nr. 561/2006 gilt für Beförderungen im Straßenverkehr unabhängig vom Land der Zulassung des Fahrzeugs ausschließlich innerhalb der Gemeinschaft oder zwischen der Gemeinschaft, der Schweiz und den EWR Staaten.

3821/85/EGK tanácsi rendelet 8.
Canvas cherokee

3821 85 egk jeans levi strauss
skatteverket strömstad adress
celamarr instagram
ob sveriges nationaldag
skola 24 malmo
borskurs volvo

reject list - Yumpu

(3) A jóváhagyó hatóság ellátja a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 7. cikkében a tagállamok illetékes hatóságai részére meghatározott nemzetközi adatközlési és értesítési feladatokat. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 561/2006/EK rendelet 2. cikk (1) tartalmazza a közúti szállítások szállítási


Rot on tooth
namnändring hur lång tid

Välkomna! Kunddagar för kontrollorgan inom fordonsområdet

6) Artikel 34 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 entspricht dem bisherigen Artikel 15 Abs. 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 idgF. VO (EWG) Nr. 3821/85 A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2009. június 4.

Full text of "Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D2 jämte

08. A módkapcsoló tipustól függően más és más: Az analóg (korongos) és a digitális (kártyás) tachográfok is megegyeznek abban, hogy a vezetést automatikusan "húzzák", míg a pihenőt, készenlétet, egyéb munkát nekünk kell kézzel Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr Vom 20. Dezember 1985 (ABl.

cikke Verordening (EG) nr. 561/2006, Richtlijn 2006/22/EG, Verordening (EEG) nr. 3821/85 RICHTSNOER 2 Onderwerp: Registratie van de reistijd van een bestuurder naar een locatie, die niet-gebruikelijke plaats is om controle te nemen over een voertuig dat binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 561/2006 valt of dit voertuig af te staan. készülékekről szóló 3821/85/EGK rendeletet (a továbbiakban: a rendelet), és összhangba hozza azt a jelenlegi technológiai fejleményekkel, abból a célból, hogy javítsa a digitális menetíró készülék haszná­ latát az analóg menetíró készülékekhez viszonyítva, és kiszélesítse funkcióinak körét egy új típusú Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 sowie der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parla-ments und des Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Stra-ßenverkehr und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 (2) des Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete ( 2014. február 4.