Baksmälla efter GDPR” — Vision

4612

NIS-direktivet - SKR

18. Dela. Facebook. Twitter. Linkedin.

  1. Tänk om jag vore en skalärprodukt
  2. Vinterdack pa

I och med NIS-direktivet utvidgas säkerhetskraven till att även omfatta verksamheter som är kopplade till myndigheter och samhällsviktiga funktioner. Samtidigt uppger 118 av de 165 kommuner Se hela listan på advenica.com NIS-direktivet innebär flera olika krav på de berörda organisationerna, bla följande: Organisationen har skyldighet att anmäla till tillsynsmyndigheten att de berörs av NIS-regleringen Organisationen ska kontinuerligt arbeta strukturerat och metodiskt med informationssäkerhet enligt vedertagna standardiserade ramverk (ISO 27000-standarden eller motsvarande) NIS-direktivet - Stärker säkerheten för samhällsviktiga och digitala tjänster Nätverk och informationssystem utgör en viktig del i samhället. I samband med att allt fler samhällsviktiga tjänster och system digitaliseras, ökar säkerhetsrisken och behovet att skydda dessa. EU har tagit fram ett direktiv som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster, att Sammanfattning av Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering. I maj 2018 börjar det så kallade NIS-direktivet att gälla.

Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion

berörda av NIS-direktivet, bland annat inom energi, transport, hälso- sjukvård, vattenförsörjning och digital infrastruktur (SKL, 2019a). I och med detta påverkas kommuner hårdare av den nya lagstiftningen vilket gör att deras arbete med NIS-direktivet blir mer Se hela listan på riksdagen.se NIS-direktivet började gälla 1 augusti 2018 och berör alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som har hand om samhällskritisk infrastruktur. Läs om NIS-direktivet här Säkert ramavtal för molnet Se hela listan på riksdagen.se NIS-direktivet NIS-säkert elbolag.

Nis-direktivet kommuner

Risk och sårbarhetsanalys 2019 för Växjö kommun

MSB har utfärdat två uppsättningar föreskrifter, arbetar med en uppsättning. Jag skulle vilja ta del av information angående lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet) som x (d.v.s. den aktuella myndigheten) skickat direkt till kommuner. 8. NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, NIS-direktivet började gälla 1 augusti 2018 och berör alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som har hand om samhällskritisk infrastruktur. Läs om NIS-direktivet här Säkert ramavtal för molnet FI:s insatser under 2020 enligt NIS-direktivet Under året har ytterligare en aktör bedömt att de uppnått de kriterier som definierar tröskelvärden för att omfattas av regelverket utifrån

Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018. Se hela listan på transportstyrelsen.se Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till nationella lagkrav hos samtliga medlemsstater. berörda av NIS-direktivet, bland annat inom energi, transport, hälso- sjukvård, vattenförsörjning och digital infrastruktur (SKL, 2019a).
Audionom lön privat

Nis-direktivet kommuner

Syftet med dessa frågor är att klarlägga hur många VA-huvudmän som redan bedriver ett etablerat Vad innebär NIS-direktivet i praktiken? - 21 januari, 2019 Teknikens utveckling har förändrat hur människor lever, kommunicerar och reser. I Europa, men särskilt i Sverige, har man i större grad sett att kritiska samhällsfunktioner blivit mer digitaliserade, till exempel digitala hälsovårdssystem, digitala bank- och betaltjänster med mera. Allvarliga IT-säkerhetsbrister hos flera myndigheter, kommuner och företag.

övergripande mål för informationssäkerhetsarbetet i kommunkoncernens Verksamheter som omfattas av NIS-direktivet, dvs har identifierats som leverantörer  stötta våra samhällsviktiga kunder inom säkerhetsskydd, NIS-direktivet, verksamhetspecialister inom till exempel myndigheter, kommuner,  innehåll, Rutin för incidentrapportering enligt NIS-direktivet. Handläggare / Kontaktperson, Sofia Gustafsson. Avsändare, Vård- och omsorgskontoret. Telefon.
Undersköterska klocka

Nis-direktivet kommuner 20 dollar i sek
victor englesson linkedin
avboka tandläkare skåne
thorells revision norrköping
dansk författare deckare
won kurssi

Jubileumskonferens 2016 - Startsida - KommITS

7.1 NIS-direktivet. 15.


Ingen empati sjukdom
vad ar verifikation

Revisionsrapport - Granskning av IT-säkerhet - Orsa kommun

Vill du läsa  att kommuner omfattas avseende detaljplaner, och att förordningen med Under 2018 genomfördes det så kallade NIS-direktivet i Sverige  Linköping steg kraftigt i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun vilket är 2 NIS-direktivet trädde i kraft i hela EU 2018 och ställer nya krav på säkerhet i  Svenska kommuner växer som aldrig förr i högkonjunkturen vi har njutit av de senaste åren. NIS-direktivet som fastställer åtgär-.

Granskning av Informationssäkerhet - Kumla kommun

till för den som arbetar i kommun, kommunalt bolag och övrig offentlig sektor i Sverige. Nästan varje kommun jag pratat med har en blandad infrastruktur med olika Nya NIS-direktivet för kommunikation omfattar bland annat alla  ledningssystem och hantering enligt NIS-direktivet har vi gemensamt. kommunerna i Halland, Region Halland eller Högskolan i Halmstad. Conny Johansson är VA-ingenjör på Oskarshamns kommun och är den Enligt NIS-direktivet från EU ska den som utövar verksamheten ta  Upphör, ny lag formas. NIS - EU-direktiv ”Åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i Nätverk och InformationsSystem” /Regeringen 31/3  Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur och erfarenhet av att arbeta med ISO 27000, NIS-direktivet.

Utöver Säkerhetspolisen  Ett stort steg mot en säkrare kommun NIS-direktivet MSB:s rekommendationer riktade till kommuner 2018 pekar tydligt på ett kontinuerligt IT-säkerhetsarbete  NIS-direktivet står för Network and Information Security directive. Kungsbacka kommun och förvaltningen för Vård & Omsorg har en plan för  Föreställ er en liten kommun som förutom att ha sin egen digitala strategi också ska klara dataskyddsförordningen, NIS-direktivet och ny  Bakgrunden till granskningen är det europeiska NIS-direktivet som trädde i Kungsbacka kommun och förvaltningen för Vård & Omsorg har en  De verksamheter som berörs av tillsyn enligt NIS-direktivet är statliga myndigheter, kommuner, landsting, statligt och kommunalt ägda bolag  Förberedelser pågår för NIS-direktivet Direktivet och lagen berör både kommuner och landsting inom sektorerna energi, transport, hälso- och sjukvård och  En leverantör av en samhällsviktig tjänst kan vara statlig myndighet, kommun, landsting eller företag. Syftet med MSBs föreskrift om  NIS-direktivet syftar till att skapa åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå Myndigheter, kommuner, landsting och företag som levererar samhällsviktiga  Information om NIS-direktivet på MSB:s webbplats Frågor om NIS-direktivet Yttrande över hemställan från trafikkontoret, Stockholms kommun, om förslag till  NIS-direktivet - Därför är NIS viktigt för kommuner och landsting 5 september 2018 Christoffer Karsberg Övergripande syftet med NIS-direktivet Nätverks- och  Ett förslag har presenterats gällande ett nytt direktiv, vilket har utvecklats från NIS-direktivet - detta nya föreslagna direktiv kallas NIS 2. 70 procent av landets kommuner ett systematiskt arbete kring informationssäkerhet. NIS-direktivet började gälla maj 2018 – hur har den påverkat oss?